неделя, 24 февруари 2013 г.

Боян Трантеев - 60 годишен юбилейНе живея със спомени, а с надежди! И все пак, както за извършеното, така и  за  незавършеното дотук:
   Дата на раждане: 22.ІІ.1953г.
Професионална реализация:
1974-1993г.-проектант в Националния институт за паметниците на културата, гр. София.
1998-2005г.-супервайзер в ОП”Стара София” със Софийски исторически музей.
2005г.-експерт в Общински културен институт „Музей за история на София“.
Квалификация: недипл. архитект, магистър по археология.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ, РЕСТАВРАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА (непълен списък):

Къща-музей на Петър Комита-участник в четата на Таньо войвода, гр. Кубрат, Национален институт за паметници на културата.;
Къща-музей “Станка и Никола Икономови”, (Къща на Станка Никулица-Спасо Еленина-една от първите български поетеси), гр. Разград*, Национален институт за паметниците на културата-София, (НИПК).;
Исторически музей-Исперих, Етнографска къща („Къща на Тодор Владунов“), ул. „Стефан Караджа“ №9, гр. Исперих*, НИПК, експозицията е открита през 1991г.;
Къща-музей на сем. Калайджиеви, с. Ястребино, НИПК.;
Къща на Недка Димитрова, Градски исторически музей, етноложка експозиция, гр. Омуртаг, НИПК.;
Къща на Петър Лазаров, гр. Омуртаг, НИПК.;
Къща на братя Григорови, гр. Антоново, НИПК.;
Къща на Бучевинови, ул. „Цар  Освободител“ №140, гр. Шумен, НИПК.;
Къща-музей на Васил Коларов, родната къща на В. Коларов, ул. „ Тодор Икономов“ №14, гр. Шумен, НИПК.;
Възрожденска къща, гр. Цар Калоян, НИПК.;
Къща на Илия Йовчев, гр. Лозница, НИПК.;
Къща на ул. “Софроний” №12, гр. Разград („Дом на природозащитника“, открит на 19.ХІ.1985г., експозиция от ст.н.с. Ст. Бресковски), НИПК.;
Архитектурен резерват “Рибарска махала”, гр. Тутракан, рибарски къщи  с работилници на ул. “Рибарска”№2 и №9-11, 1994г., (Съюз на архитектите в България).;
Къща на ул.”Ангел Цанев” №2, кв. „Вароша“, гр. Разград, НИПК.;
Къща на Н. Матева, с. Осенец, НИПК.;
Къща на Иван Кръстев, гр. Завет, НИПК.;
Къща на ул. “Лиляна Димитрова” № 23, гр. Търговище, НИПК.;
Къща на ул. “Борис Калчев” №6, гр. Силистра, НИПК.;
Етнографски комплекс гр. Каварна, открит 1984г. (Музей на градския бит
на заможно каварненско семейство от ХІХ век.)*, НИПК.;
Възрожденски къщи от архитектурно-историческия резерват “Вароша”,  гр. Ловеч, придружени с проекти за вътрешно обзавеждане, Съюз на архитектите в България (самостоятелно и в колектив с арх. А. Ангелов, арх. Е. Чолакова, арх. Б. Натова  и арх. техн. К. Калев), САБ.;
Възрожденски къщи от архитектурно-исторически резерват “Вароша-ІІ”,  гр. Разград, (с арх. П. Стрясков), САБ.;
Архитектурно заснемане и проект за реставрация и адаптация на театъра, гр. Стара Загора (построен 1912-1914г.), 1992 г. (в колектив от НИПК).
Окръжна болница-гр. Ловеч, първата болница в Ловеч на павилионен принцип, открита през юни 1879г. Архитектурно заснемане и проект за реставрация и адаптация на павилионите, САБ (в колектив с арх. Б. Натова и арх. техн. К. Калев).
Архитектурно заснемане и проект за реставрация и адаптация на Гигински манастир “Св. Козма и Дамян”, с.  Гигинци (в колектив от ОП “Стара София със СИМ, нереализиран поради липса на финансиране).
Проект за адаптация на административна сграда кв. 59, пл. №1346 (стар градски хотел), гр. Провадия, 1990г. (с арх. Л. Маркова, нереализиран поради липса на финансиране), САБ.;
Архитектурно заснемане и проект за консервация и реставрация на антична вила “Армира” (І-ІVв.), Ивайловград, 1976 г.,(с арх. Ю. Димитрова) , НИПК.;
Археологически резерват „Дорусторум-Дръстър-Силистра“, архитектурно заснемане и проект за консервация и реставрация на антична баня, гр. Силистра, 1977 г.,( с арх. Ст. Янев) , НИПК.;
Проект за консервация и реставрация на Ловешка крепост (ХІІ-ХІV в.)*, (в колектив с арх. Валентин Нейков и арх. Б. Натова), НИПК.;
Директивен устройствен план на кв. “Вароша”, гр. Търговище (в колектив с к.а.н., арх. Елена Конярска и арх. Б. Натова), НИПК.;  
Директивен устройствен план на кв. “Вароша”, гр. Шумен (в колектив с к.а.н. арх. Елена Конярска и арх. Б. Натова), НИПК.;
Историко-археологически резерват Плиска. Архитектурни, геодезични заснемания и проекти за консервация и реставрация на: Крепостни стени-Вътрешен град (първата четвърт на ІХв)*, Голямата базилика, “Дворцов църковен комплекс” (60-те години на ІХ-Хв. )*, Големият дворец (в колектив с: арх. Теофил Теофилов, арх. К. Мрянкова, техн. З. Бояджиев и техн. Х. Тороманов), НИПК).;
Червенската крепост*-архитектурно заснемане и проект за консервация и реставрация на средновековния град, (в колектив с арх Е. Василева, арх. Д. Василева и арх. А. Ангелов), НИПК.;
Архитектурните проекти съдържат: архитектурно заснемане, проучване, проект за консервация, реставрация и проект за адаптация. Реализацията им включва авторски надзор и методическо ръководство.
АРХИТЕКТУРНИ ПРОУЧВАНИЯ С АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ (непълен списък):
Карлуковски манастир “Св. Богородица”, параклис “Св. Никола”, 1976 г., (с проф. арх. Георгиус Веленис, Солунски университет) , НИПК.;
Скален манастирски комплекс “Затрупаната църква”, с. Иваново (с инж. Бл. Дживджанов), НИПК-В: Трантеев, Б. В. Трантеева, Средновековните скални манастири по р. Бели Лом, С, 2008, с. 12-13, 16-17 и обр. ІХ (детайл).;
Скален манастир в мест. Дядо Иванова чука, гр. Вятово-В: Трантеев, Б. В. Трантеева, Средновековните скални манастири по р. Бели Лом, С, 2008, . 32-38, 68 и обр. ХV.;
Архитектурно заснемане на църквата “Св. Димитър” гр. Велико Търново (с арх. Т. Теофилов).
Текето (манастира) Ак-язълъ-баба теке с. Оброчище /1421-1451г./ (с арх. Б. Натова) , НИПК.;
Къща-музей на Димитър Ненов, гр. Разград (с арх. Б. Натова), НИПК.;
Къща на ул. “Раковска” № 20-22, гр. Търговище (с арх. Б. Натова), НИПК.;
Къща на Ованес Авшерян, Арменска махала, гр. Шумен ( с арх. Б. Натова), НИПК.;
Къща на Вартуи Гюмюшян, гр. Шумен (с арх. Б. Натова), НИПК.;
Къща на братя Дюкмеджиеви, гр. Шумен (с арх. Б. Натова), НИПК.;
Девическо класно училище, гр. Шумен (с арх. Б. Натова) , НИПК.;
Безестенът, гр. Шумен (с арх. А. Кантарджиева), НИПК.;
Синагогата, гр. Шумен (с арх. А. Кантарджиева), НИПК.;
Томбул джамия, гр. Шумен, НИПК.;
Даскалова къща, ул. “Велико Йовков” №16, гр. Ихтиман, 1993 г., САБ;
Възрожденска църква „Св. Възнесение“, гр. Търговище ( с арх. Б. Натова).
Църква “Св. Николай Чудотворец”(обновена в 1832 г.), гр. Разград, НИПК.;
Късносредновековна църква, гр. Асеновград (по проект с р-л проф. арх.   Маргарита Коева, 1994г.).
Църква „Св. Георги Победоносец“ („Св. Георги Метошки”), построена в края на ХVІІІ в., Асеновград-В: Коева М, П. Йокимов, Л. Стойлова, Православни храмове по българските земи (ХV- ХХ в.), С, 2002, с. 95-97.
Джамии (тип „Делиорман“) на територията на Добричка област (в колектив арх. Б. Натова и арх. А. Ангелов) , НИПК.;
Църкви и параклиси на територията на Добричка област (с арх. Б. Натова), НИПК.;
Работнически жилища, гр. Перник, САБ.;
Архитектурно-парков комплекс “Дворецът” гр. Балчик*, архитектурно заснемане на “двореца”, декоративната джамия и вилите в комплекса (с арх. Б. Натова). Дворецът е изграден по проект на архитектите Августино и Америго 1924-1927г. а парка  е дело на Жун Жани Гутман-1937г. , НИПК.;
Голямата работилница от бившия военен арсенал, гр. София (с арх. Стефан Стойчев, от 1986 г. “Музей на земята и хората”), НИПК.;
Заснемания на скални параклиси и килии от Западна и Североизточна България, под печат.;
Архитектурно заснемане на сграда-склад за зърно, с ранновизантийски амфори (V-VІ в.), под Мадарска крепост (с арх. Вл. Трифонова).
Архитектурно заснемане на раннохристиянски гробници на пл. “Позитано”,  кв. 259, София-В: Археологически открития и разкопки през 2007 г, с. 365-366, С, 2008.;
Архитектурно заснемане на северната част на археологическия обект „Метростанция 7-ІІ”-бул. „Мария Луйза”, София, план и разрези, структура на напластяванията в М 1:200, М 1:50 и М 1:10.- В: Археологически открития и разкопки през 2010г., 2011, 320.;
Архитектурно заснемане на археологическия обект „Метростанция 7-ІІ”-бул. „Мария Луйза”, София, метростанция, подлез. Сборен план на проучения терен през 2010 и 2011г. и разрези в М 1:200.-В: Археологически открития и разкопки през 2011г., 2012, 312.
Снимките за илюстрация на публикацията, отбелязани със символа*, са взети от сайтове в интеренет.
Супервайзер при изпълнение на консервационно-реставрационните работи на обекти разположени на територията на Столична община:
Базилика “Св. София”-София,
Ротонда “Св. Георги”-София,
Кремиковски манастир “Св. Георги”,
Драгалевски манастир “Св. Богородица Витошка”,
Подгумерски манастир “Св. Димитър” и др.
Контролна дейност, документация и координация при изпълнението на консервационно-реставрационни работи по паметниците на културата.
Хоби
     Пещерно дело
Квалификация: младши (стажант) инструктор по пещерно дело-1971г., инструктор по пещерно дело-1980 г., спасител в пещери и пропасти-1976 г.
Някои участия в картирането на българските пещери. Посочените входящи и индентификационни номера (рег. №) са от Главната картотека на българските пещери при  БФСп (Българска федерация по спелеология):
Духлата, с. Боснек, Пернишка област, № 0946.; Приказна, гр. Котел, Сливенска област, №0014; Темната дупка , г. Лакатник, Софийска област, № 0511, 1976-1977г.; Козарската, г. Лакатник, Софийска област, № 2432; Безименна, мест. Заножка мрътвина, г. Лакатник, Софийска област, 1977г., № 1945, р. № 204149; Лепеница, гр. Ракитово, Пазарджишка област, № 0513, р. № 405001, 1525м, 1971-1973г.; Безименна №10, с. Царевец, Врачанска област, №3213, р.№206225; Безименна №11, с. Царевец, Врачанска област № 3214, р. № 206226; Безименна №12, с. Царевец, Врачанска област, № 3215, р. 206227; Безименна №13, с. Царевец, Врачанска област, №3216, р. № 206228; Безименна №14, с. Царевец, Врачанска област, № 3217, р. № 206229; Безименна №15, с. Царевец, Врачанска област, № 3218; Божия мост, с. Лиляче, Врачанска област, № 0515, р. № 206230; Каптажа, с. Синьо бърдо, Врачанска област; Безименна №1851, р. № 203301, мест. Младжовото, с. Чирен, Врачанска област, 1977г.; № 4483; Урушка маара, с. Крушуна, Ловешка област, № 0515; Водопада, с. Крушуна, Ловешка област, №0514; Бръшлянската, с. Александрово, Ловешка област, №0109; Задъненка (Безименна №17), с. Карлуково, Ловешка област, гл картировач, №2521, 1150м; Зиданка, (Безименна №20), с. Карлуково, Ловешка област, гл. картировач, №3587; Свирчовица, с. Карлуково, Ловешка област, р. № 206046, вх. № 1139, гл. картировач, дължина 231м., 1985г.; Банковица, с. Карлуково, Ловешка област, №22031, 1986г.; Разсоватата, с. Карлуково, Ловешка област, №1164; Високата, с. Карлуково, Ловешка област, вх. № 3221 р. № 206233-гл картировач; Безименна № 149 с. Карлуково, Ловешка област, вх. 3233, р. № 206235; Двоевратица, с. Карлуково, гл. картировач, Ловешка област, вх. № 3450, р. № 206147; Безименна №7, мест. Павловското, с. Карлуково, Ловешка област, гл. картировач, вх. 3881, р.№ 206214; Троевратица, с. Карлуково, Ловешка област, гл. картировач, р. № 206315, вх. № 4103; Аверковица, с. Карлуково, Ловешка област, № 3453; Проходна, с. Карлуково, Ловешка област, № 3586, 1985г.; Залъмската, с. Карлуково, Ловешка област, № 3222; Докелски въртоп, с. Карлуково, Ловешка област, № 3388; Байловица, № 3176, с. Карлуково, Ловешка област; Пековска пещера, с. Карлуково, Ловешка област, № 4363, р. №206384; Преслопа, с. Карлуково, Ловешка област, № 3181; Панежки карстов комплекс, Долната дупка и Горната дупка, с. Златна Панега, Ловешка област, с П. Трантеев и А. Теофаров, 1972г, № 1609; Троевходица, с. Струпец, Врачанска област, № 3840; Седларката, с. Садовец, Плевенска област, 1071м,  гл. картировач, №0435 и др.
   Някои първи участия в клубни, републикански, международни експедиции и експедиции организирани от пещерен клуб “Академик”-София, Републиканската комисия по пещерно дело (Българска федерация по пещерно дело от 1972г.) и Българската академия на науките:
Републикански пещерен сбор с. Карлуково, юли, 1964г.; Международна пещерна експедиция „Родопи-66”, юли 1966г.; І Републиканска пещерна експедиция „Орлова чука-66”; „Северозапад”, БАН, 1968г.; Осма международна пещерна експедиция „Крушуна-68”; І Международна студентска пещерна експедиция „Пирин-68”; „Северозапад”, БАН, Комисия по защита на природата, 1969г.; Студентска пещерна експедиция „Пирин-71”; „Северозапад”, БАН, Комисия по защита на природата, 1971г.; „Лепеница-71”, БАН, Комисия по защита на природата; Международна пещерна експедиция „Водопада-71”, с. Крушуна; ІІІ Международна студентска пещерна експедиция „Пирин-72”; „Лепеница-72”, БАН, Комисия по защита на природата; „Северозапад”, VІІ. 1972г, БАН, Комисия по защита на природата; Студентска пещерна експедиция „Пирин-75” …
 Член на софийските пещерни клубове: “Академик”(участва в прояви от 1964 г., член 1971г.-1976г.), “Черни връх” (член 1977-1979г.), “Урвич”(член 1979-1980г.) и “Хеликтит”(председател на пещерния клуб към туристическо дружество “Иван Вазов”-1981-1989г.).
      Публикации (непълен списък):
Хоби
Трантеев П, Б. Трантеев, Гълъбарника не бива загине-в-к Ехо, бр.41, 15.10.1971г.
К. Косев, Б. Трантеев, Бракониерите са …пещерняци!–в-к Ехо, бр. 51, 24.12.1971 г.
Трантеев П, Б. Трантеев, История върху камък- сп. Турист, 1971, 12, 5.
Трантеев П, Б. Трантеев, Един исторически паметник трябва да бъде изследван и документиран- в-к Орбита, бр. 4, 22.01.1972.;
Двете последни публикации в сп. “Турист” и в-к “Орбита”, се отнасят до откритите заедно с П. Трантеев, през 1971 г., праисторически и средновековни гравюри и надписи ХV-ХІХ в.
Подземни изследователи -в-к Кооперативен зов, 1984.;
История на пещерния клуб към туристическо дружество „Иван Вазов“-в-к Кооперативен зов, 1984.;
Нашите маршрути. Леденика-в-к Кооперативен зов, 1984.;
Нашите маршрути. Магурата с. Рабиша-в-к Кооперативен зов, 1984.;
Нашите маршрути. Съюва дупка-в-к Кооперативен зов, 1985.;
Нашите маршрути. Бачо Киро-в-к Кооперативен зов, 1985.;
Нашите маршрути. Орлова чука-в-к Кооперативен зов, 1985.;
Нашите маршрути. Снежанка-в-к Кооперативен зов, 1985.;
Нашите маршрути. Дяволското гърло-в-к Кооперативен зов, 1985.;
Петър Трантеев-В: Енциклопедия Ловеч и Ловчанско, “Природа”, 1989.
Петър Трантеев, Българска спелеология, 1989, 1, 96-105.
История на пещерното дело в България, Българска спелеология, 1989г., 1, 88-96.
Седларката, Българска спелеология, 1991, 3, 15-17.
Скалният манастир при с. Царевец, Българска спелеология, 1991, 3, 32-36.
Трантеев П, Ю. Велинов, Картиране на пещери и пропасти, С, 1981, редактор-съставител.
Публикации, научни разработки и теми в процес на разработка и допълване:
Шрифтът в римските военни дипломи, НБУ, 1996.
Скалните ниши при с. Царевец, Врачанска област, НБУ, 1997.
Алботинският манастир-религиозно и културно средище на Видинския край през ХІV век, НБУ, 1997.
Средновековните скални обители по поречието на Бели Лом, Разградски регион (ХІІІ-ХІV век)”, НБУ, 1999.
Скалните обители при с. Иваново (ХІІІ-ХІV в.), НБУ, 2001.
Четиридесет години под земята (биобиблиография П. Трантеев), С, 2005.
Трантеев Б, Вл. Трантеева-Митева, Средновековните скални обители в България. Средновековните скални манастири по река Бели Лом., С, 2008.
Резултати от спасително археологическо проучване на обект “Метростанция 7-ІІ” (Лъвов мост)-София-В:Археологически открития и разкопки през 2010г., 2011, 319-320.
Спасително археологическо проучване на обект “Метростанция 7-ІІ” (Лъвов мост)-София-В: Археологически открития и разкопки през 2011г., 2012, 311-313.
Средновековните скални обители в България (Югозападна и Северна България), кн. ІІ, под печат.
Каталог на средновековните църкви и манастири намиращи се на територията на Столична община, Софийски исторически музей.
Научна обработка на археологически материали от средновековния и османския периоди, открити на територията на Столична община, СИМ. Средновековните крепости на територията на Столична община, СИМ.
Типологическа характеристика на скалните обители в България
Средновековните скални манастири в България.

За човека, който прехвърля шестдесетте, аз имам една рецепта: много да работи и-още повече да работи!
                                                        д-р А. Швайцер


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Важно е мнението Ви!